Rozwój sztucznej inteligencji zmierza w kierunku stworzenia ogólnej sztucznej inteligencji (AGI), czyli systemów AI na poziomie ludzkiej inteligencji, które będą w stanie samodzielnie uczyć się, rozumować i rozwiązywać złożone problemy. Jednak zanim osiągniemy ten poziom, czeka nas era współpracujących ze sobą wyspecjalizowanych agentów AI.

Obecne systemy AI, choć coraz bardziej zaawansowane, mają wąski zakres umiejętności - na przykład tłumaczenie tekstu, rozpoznawanie obrazów czy prognozowanie zachowań klientów. Są dobre w konkretnych, wyznaczonych zadaniach, ale nie potrafią samodzielnie uczyć się nowych rzeczy tak jak ludzie.

Jednak w nadchodzących latach systemy AI staną się coraz lepsze we współpracy i koordynacji między sobą. Będziemy mieli zespoły wyspecjalizowanych agentów AI, z których każdy będzie ekspertem w swojej dziedzinie. Na przykład jeden agent AI będzie monitorował ruch w sieci i wykrywał anomalie, inny analizował szkodliwe oprogramowanie, a kolejny usuwał zagrożenia i poprawiał bezpieczeństwo systemu. Dzięki skoordynowanej pracy takich agentów, będziemy mogli radzić sobie ze znacznie bardziej złożonymi problemami bezpieczeństwa niż obecnie.

Taka kooperacja pomiędzy wyspecjalizowanymi agentami AI otworzy nowe możliwości w wielu dziedzinach, w tym w bezpieczeństwie IT. Na przykład zespoły botów security, które we współpracy wykrywają i neutralizują zagrożenia w systemach informatycznych. Systemy ochrony sieci łączące monitoring, analizę malware i uczenie maszynowe do inteligentnej oceny ryzyka. Czy asystenci administracyjni integrujący wiele narzędzi bezpieczeństwa i automatyzujący pracę specjalistów.

Choć takie zespoły współpracujących agentów AI nie osiągną jeszcze poziomu ludzkiej inteligencji, to jednak znacząco przesuną granice bezpieczeństwa IT i ochrony systemów informatycznych. Dlatego okres rozwoju kooperujących ze sobą agentów specjalistycznych poprzedzi erę prawdziwej AGI.